close
keyboard_arrow_down

ID®  Identity A/S
persondatapolitik

 

1. Formål

ID® Identity A/S (herefter kaldet ”ID® Identity”, ”os” eller ”vi”) prioriterer databeskyttelse højt, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Derfor har vi vedtaget denne persondatapolitik, som informerer dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Når du besøger vores hjemmesider, herunder www.id.dk, accepterer du indholdet af denne persondatapolitik samt øvrige dokumenter, der er nævnt i politikken.

2. Dataansvarlig

ID® Identity A/S er dataansvarlig, og vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

Kontaktoplysninger:
Kontaktperson: ID® Identity A/S
Adresse: Lægårdvej 138, DK-7500 Holstebro
CVR nr.: 16278874
Telefonnr.: 97492144
Mail: support@id.dk

Website: www.id.dk


3. Behandling af personoplysninger

Vi anvender data om dig for at kunne levere produkter og tjenester til vore kunder, samt forbedre kvaliteten heraf. Dataene omfatter almindelige personoplysninger.

3.1 Indsamling af data
Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Cookies og analyse af data flow er eksempler på dette jf. nedenfor.

3.1.1 Brug af cookies
Når vi anvender cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.
Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om vores brug af cookies, samt en vejledning til hvordan du sletter eller blokerer cookies.

3.1.2 Data flow
Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration og interne marketingrelaterede analyser. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger.

Følgende er eksempler på data:
- dato og tidspunkt for besøg
- de sider der besøges i løsningen
- IP-adressen på den besøgende
- oplysninger om den anvendte browser og computer
- URL fra henvisningssted

Formålet med disse data er optimering af vores digitale løsninger. Dataene opsamles via en tredjepart på vegne af os.

3.2 Oplysninger du aktivt afgiver
Udover de data der automatisk opsamles, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os. Eksempler herpå er navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Hvis du afgiver oplysninger på vegne af en anden person, er det dit ansvar at sikre, at du har ret til at dele oplysningerne med os.

Der kan også være tale om oplysninger, som vi kommer i besiddelse af i forbindelse med dine henvendelser til f.eks. kundeservice eller økonomiafdelingen.

3.3 Formål med indsamling
Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det kan f.eks. være følgende formål:
- Gennemførelse af ordrer i webshop, på mail eller via telefon
- Personlige oplysninger i forbindelse med ordreafgivelse
- Info om registrerede produkter
- Købshistorik
- Ordrebehandling og kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler
- Bekræftelse af din identitet i kommunikationen med os
- Tilpasning af indhold i digitale løsninger
- Vi kan målrette tilbud og kampagner til den enkelte kunde ud fra adfærdshistorik og demografiske data kombineret med tredjepartsløsninger og data
- Markedsføringsmæssige formål bl.a. indhentningen af data om din færden på id.dk for at optimere brugeroplevelsen, målrettet kommunikation direkte til dig – dette kan være i form af personlige og elektroniske henvendelser.

3.4 Relevante og nødvendige personoplysninger
Vi behandler kun persondata, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Vi bruger ikke flere personlige oplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. Inden vi behandler dine personoplysninger, undersøger vi, om det er muligt for os at minimere mængden af data om dig.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Vi benytter løsninger, der sikrer at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere, så du bliver beskyttet mod at uvedkommende får adgang til dine personoplysninger.

3.5 Kontrol og opdatering af dine personoplysninger
Vi sørger for at kontrollere, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er vildledende eller urigtige. Dine personoplysninger vil løbende bliver opdateret.

Det er vigtigt for os, at dine data er rigtige, hvorfor vi beder dig oplyse os, hvis der sker ændringer i dine data. Du kan meddele os ændringerne via kontaktoplysningerne øverst i denne politik.

3.6 Sletning af dine personoplysninger
Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende efterhånden som de formål, de blev indsamlet eller senere behandlet til, ikke længere nødvendiggør behandlingen.

3.7 Ingen videregivelse af dine personoplysninger uden dit samtykke
Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne persondatapolitik.

Hvis vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere og aktører, bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive brugt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.

Hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, indhenter vi ikke dit samtykke. Det kan f.eks. være ved indberetning til en myndighed.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan f.eks. være serverhosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, e-mail service mm. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, der er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data streng fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse mellem samarbejdspartneren og ID® Identity.

Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande, som defineret i persondataforordningen. I tilfælde af dette sikrer vi os, at deres niveau for beskyttelse lever op til de krav, vi har opstillet i nærværende politik på baggrund af gældende lovgivning.

3.7.1 Særligt om Google Analytics  
Vi anvender Google Analytics som webanalyseværktøj i vores digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalyse data fra vores digitale løsninger til analyse i den service Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler”, og ID® Identity som ”dataansvarlig” af data, og vores data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan læse mere om Googles fortrolighedspolitik her:
https://policies.google.com/?hl=da 

4. Sikkerhed


4.1 Beskyttelse af dine personoplysninger og informationssikkerhed
Vi har vedtaget en intern IT-sikkerhedspolitik, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

Overførsel af data er aldrig 100% sikkert via internettet, men vi gør vores bedste for at sikre dine personlige oplysninger og understøtter digital kommunikation.

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os via oplysninger øverst i denne politik.

5.1 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers persondatabeskyttelse eller til forretningshemmeligheder.

5.2 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

5.3 Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

5.4 Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5.5 Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

5.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

5.7 Ret til at tilbagekalde dit samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 2.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

6. Opdatering af politik

Vi bestræber os på til enhver tid, at overholde gældende lovgivning herunder principper for persondatabeskyttelse. Derfor vil det løbende være nødvendigt at opdatere og ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via vores hjemmeside eller via e-mail.

6.1 Generelt

Vores anvendelse af markedsføring via elektronisk post er en service, som udbydes af Rexholm A/S og som afsendes af:

ID® Identity A/S
Adresse: Lægårdvej 138, DK-7500 Holstebro
CVR nr.: 16278874
Telefonnr.: 97492144
Mail: support@id.dk

Website: www.id.dk

ID® Identity er ansvarlig for behandlingen af de data, der bruges til udsendelse af elektronisk markedsføring. Når du besøger vores website, udfylder en kontaktformular eller på anden vis giver samtykke til, vi gemmer dine oplysninger, vil dine oplysninger bliver gemt hos os, og behandlet som angivet i denne samtykkeerklæring.

De oplysninger vi indsamler og registrerer om dig bliver behandlet i al fortrolighed. Du kan til enhver tid få ændret, tilbagetrukket eller slettet registreret oplysninger – det eneste det kræver er at sende en mail til os. Se afsnit 5 for mere information

6.2 Trafik på website og elektroniske markedsføring

Baseret på dit samtykke indsamler og analyserer ID® Identity data vedrørende din digitale adfærd på www.id.dk og www.sevenseas.dk – herunder for eksempel, hvilke sider du besøger, hvilke produkter du kigger på, hvad du køber og hvilke handlinger du foretager dig imens, du er aktiv på disse sites. Derudover registreres hvilke digitale kanaler, du henvises til på sitet på og din onsite-historik.

Den indsamlede data sker igennem kundekonto og ved anvendelse af cookies. Vores formål med data- og adfærdsindsamlingen er at forbedre din brugeroplevelse af ID® Identity og Seven Seas Copenhagen i forhold til indsamling og inspiration, produktvisning og evt. køb.

På baggrund af den indsamlede data, kan vi danne en kundeprofil, som vi skræddersyer markedsføring, nyhedsbreve og produktinformation til med formålet om at producere så relevant indhold til dig som muligt.

6.3 Formål og forventning

Rexholm A/S må sende mig markedsføring i form af nyhedsbreve, e-mails og sms’er omkring produktinformation inden for virksomhedens produktsortiment. Eksempler på markedsføringer kan være kampagner, konkurrencer, virksomhedsudvikling og markedsføring på og via sociale medier, internettet eller andre digitale kanaler. 

Hos ID® Identity ønsker vi at give dig den bedst mulige oplevelse. Derfor indsamler vi data om din færden og adfærd, når du besøger vores websites. Med denne data kan vi skræddersy og målrette den mest aktuelle og relevante markedsføring mod dig, så vi sikrer dig den bedste digitale oplevelse.

Hvis du ikke har et login til id.dk eller sevenseas.dk, bruger vi oplysningerne fra den cookie-politik du har accepteret i din browser. Vi kan ikke sende dig skræddersyet markedsføring, hvis du ikke har givet dit samtykke til dette.  

Hvor ofte:
Du kan forvente at modtage henvendelse fra os gennemsnitlig 3 gange om måneden. Da vores markedsføring er tilpasset din adfærd, vil antallet af modtagelser variere. Vi bestræber os altid på at begrænse vores markedsføring, så du kun modtager det mest relevante indhold og ikke for ofte.

6.4 Datalagring

For at vi kan give dig den bedst mulige markedsføring, benytter vi os af samarbejde med 3.parts software til indsamlingen af analysering af din data, samt til udsendelsen af nyhedsbreve og kampagner. Alle vores samarbejdspartnere er i fuld overensstemmelse med markedsføringsloven og GDPR, og alt din data behandles i streng fortrolighed imellem os og 3.parts software. Lær mere om 3.part i vores GDPR-politik her – læs desuden også om vores cookiepolitik her.


6.5 Til og afmelding

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke, slette eller ændre dine oplysninger hos os. Det eneste du skal gøre er at sende en mail til:

support@id.dk og skrive ordet Samtykkeerklæring i emnefeltet. Forklar i e-mailen, hvad formålet er og vi vil handle hurtigst muligt. Vi tager forbehold for ekspederingstid, men så snart en ansat har set din henvendelse, så vil vi foretage de ændringer du beder om.

Du vil modtage en e-mail bekræftelse ved både afgivelse og annullering af dit samtykke.   

6.6. Forbehold

Vi tager forbehold for nedbrud og tekniske vanskeligheder, der gør at du ikke kan benytte dig af vores internet-services eller modtage vores nyhedsbrev.

7. Opdatering af politikken

Vi bestræber os hele tiden på at overholde gældende lovgivning, herunder principperne om beskyttelse af personoplysninger. Det vil derfor være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne privatlivspolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer informerer vi dig på vores hjemmeside eller via e-mail.

Opdateret april 2020

Corporate Wear

More than sportswear

Passion for shirts

Made to last

Hitta er färg

Välj mellan mer än 60
olika färger – det finns en
färg för er också

Tidlöst Corporate Wear

Corporate Wear med en klassisk
och tidlös design som har förfinats
sedan 1983

Gemensam identitet

Kläder som betonar en
gemensam identitet
och stärker

Inga kompromisser

Skapad för att kunna användas om
och om igen – behåller passformen
och färgen

keyboard_arrow_up