keyboard_arrow_down

SEKRETESSPOLICY

ID® Identity A/S

1. Syftet med denna sekretesspolicy

ID® Identity A/S (‘ID® Identity’, ‘oss’ eller ‘vi’) prioriterar dataskydd och vi strävar efter öppenhet och transparens kring hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi är medvetna om att du som registrerad kund har ett antal rättigheter gentemot oss, inklusive rätten att få information om vår behandling av dina personuppgifter. Vi har därför tagit fram denna sekretesspolicy som ger dig information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har m.m. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du under punkt 2.

Denna integritetspolicy gäller när du besöker vår webbplats, www.id.dk, och när du använder vår webbshop eller vårt återförsäljarnätverk, och dessutom när du ingår avtal med eller kontaktar oss, till exempel genom att använda vårt kontaktformulär.

2. Personuppgiftsansvarig

ID® Identity A/S är personuppgiftsansvarig och vi behandlar personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämplig lag. Nedan hittar du all relevant kontaktinformation.

ID® Identity A/S
Adress: Lægårdvej 138, DK-7500 Holstebro
CVR-nr.: 16278874
Tel: +45 97492144
E-post: hr@id.dk
Hemsida: www.id.dk

3. Användning av cookies

På vår hemsidan använder vi cookies. Det innebär att data utbyts redan när du besöker vår webbplats – allt beroende på vilka cookies du har accepterat. Användning av cookies och inhämtandet av samtycke till detta, sker redan när du klickat dig in på vår webbplats. Du informeras om användningen av och syftet med insamling av data via cookies. Detta görs i den cookiepolicy som du automatiskt informeras om när du besöker våra webbplatser. För ytterligare information om detta hänvisar vi till cookiepolicyn, det gäller också behandling av personuppgifter som kan uppstå i samband med vår användning av cookies.

Du kan också alltid hitta mer information om vår användning av cookies längst ner på vår webbsida. Här finner du också instruktioner om hur du raderar eller blockerar cookies.

4. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har ett berättigat syfte. Våra syften med behandlingen och den rättsliga grunden härför beror helt på den situation i vilken vi behandlar personuppgifter. Nedanför beskrivs detta mer detaljerat.

4.1 Om du kontaktar oss

Om du kontaktar oss antingen via telefon, e-post eller via vår webbplats behandlar vi de personuppgifter som ingår i kontaktformuläret. Det kan vara vid förfrågningar om produkter m.m. och vid användning av vår supportfunktion.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är dataskyddsförordningen, artikel 6.1 f, eftersom vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna för att kunna hantera förfrågningar. I vissa fall kan det också vara artikel 6.1 b om förfrågan gäller ett avtal eller en beställning.

4.2 Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Dessutom behandlar vi personuppgifter om dig om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Du anmäler dig till nyhetsbrevet på vår webbplats och vi kommer endast att skicka det till dig ifall du har samtyckt.

Den rättsliga grunden för behandlingen i dessa fall är avsnitt 10 i den danska marknadsföringslagen och artikel 6.1 a i den danska dataskyddslagen (samtycke).

4.3 Om du använder vår webbshop eller på annat sätt gör en beställning

Om du använder vår webbshop eller på annat sätt gör en beställning, kommer du att bli ombedd att fylla i/tillhandahålla följande information:

 • Namn
 • Adress/leveransadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalningsuppgifter för att fullgöra betalningen

Dessutom kan detta vara frågan om information som vi samlar in i samband med dina frågor till exempelvis vår kundtjänst eller ekonomiavdelning.

Vi behandlar personuppgifter om våra kunder för att kunna leverera de köpta produkterna, administrera beställningen och betalningen av den, samt hantera förfrågningar om beställningen. Vi behandlar endast allmänna personuppgifter om våra kunder och aldrig känsliga personuppgifter.

Den rättsliga grunden för vår behandling är artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen. I undantagsfall kan grunden också vara artikel 6.1 f ifall vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna som inte åsidosätts av den registrerades intresse.

Det är viktigt för oss att dina uppgifter är korrekta, så ber om att bli informerade ifall det uppstår några ändringar i dina uppgifter. Du kan meddela oss om eventuella ändringar via kontaktuppgifterna ovan.

4.4 När du ansluter dig till vårt återförsäljarnätverk

Vi har upprättat ett återförsäljarnätverk där återförsäljare kan logga in på en del av vår webbplats och få tillgång till relevant information m.m. För att få tillgång till detta måste du registrera dig.

När du skapar en ny återförsäljare registreras följande uppgifter i vårt system:

 • företagets namn
 • kontaktpersonens namn
 • företagets och kontaktpersonens telefonnummer
 • kontaktperson och företagets e-postadress
 • det lösenord som används för inloggning
 • företagets köphistorik 

Detta inkluderar alltså personuppgifter om den kontaktperson som hanterar kommunikationen mellan oss och återförsäljaren.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dess personuppgifter är artikel 6.1 b i den allmänna dataskyddsförordningen. I undantagsfall kan grunden också vara artikel 6.1 f ifall vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna som inte åsidosätts av den registrerades intresse.

5. Radering av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för ett legitimt ändamål eller så länge det krävs enligt lag. Vi raderar därför regelbundet personuppgifter när de ändamål för vilka de samlades in inte längre består.

Om dina personuppgifter ingår i bokföringsmaterial, såsom orderbekräftelser, fakturor och liknande, kommer dessa uppgifter inte att raderas förrän 5 år efter det relevanta räkenskapsårets utgång. Vi gör detta för att uppfylla de krav på bevarande som ställs enligt den danska bokföringslagen. Detta gäller all information om kunder som har använt vår webbshop eller på annat sätt beställt.

5.1 Särskilt om mottagare av nyhetsbrev

Om du återkallar ditt samtycke till att vi skickar nyhetsbrev till dig kommer vi att radera dig från vår lista över nyhetsbrevsmottagare senast 5 arbetsdagar efter det att vi har mottagit återkallelsen av ditt samtycke. Du kommer därmed inte att få några ytterligare nyhetsbrev. Vi lagrar dock ditt samtycke i upp till 24 månader för att kunna dokumentera att du (tidigare) har samtyckt till att få nyhetsbrev.

5.2 Specifika uppgifter om vårt återförsäljarnät

Vi uppdaterar kontinuerligt uppgifterna till kontaktpersonerna i vårt återförsäljarnätverk. Regelbundet (och minst en gång per år) ser vi över vårt återförsäljarnätverk för att bedöma om personuppgifter behöver uppdateras eller om de kan raderas. 

6. Utlämnande och överföring av dina personuppgifter

I regel delar vi inte vidare information om kunder, återförsäljare eller mottagare av nyhetsbrev till tredje part.

I särskilda fall kan dock kundinformation m.m. komma att lämnas ut. Det kan t.ex. vara i samband med rapportering till en myndighet eller om vi åläggs att lämna ut uppgifter av domstol. De personuppgifter som vi behandlar kan dessutom komma att lämnas ut till vår advokat eller revisor i samband med juridisk rådgivning eller hjälp med redovisning.

Vi använder också personuppgiftsbiträden som för vår räkning utför arbete. Detta kan omfatta värdskap av servrar, systemunderhåll, analyser, e-posttjänster m.m. Dessa partner kan ha tillgång till att behandla våra uppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster. I detta fall utförs behandlingen enligt våra instruktioner och ett databehandlingsavtal, som säkerställer att leverantören är avtalsenligt skyldig att behandla all information konfidentiellt och inte använda informationen för andra ändamål än de som omfattas av den avtalsenliga skyldigheten mellan leverantören och ID® Identity, har ingåtts med leverantören.

7. Särskilt för överföringar till tredje land

Vi använder en rad system som ägs och drivs av ett amerikanskt företag. Detta gäller de analysverktyg som vi använder på vår webbplats ifall du har accepterat vissa typer av cookies, samt de popup-rutor som du stöter på vår webbplats.

Om du är anmäld som prenumererat på vårt nyhetsbrev använder vi ett amerikanskt företag för att automatiskt skicka nyhetsbrevet till dig.

Vår användning av dessa leverantörer innebär att dina personuppgifter i dessa fall kan komma att överföras till USA.

Ifall dina personuppgifter överförs baseras detta alltid på en särskild överföringsgrund som säkerställer att uppgifterna behandlas på ett säkert sätt i tredjelandet och att vi har säkerställt att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits före och under överföringen. För mer information om vilka tredjelandsöverföringar vi gör, inklusive grunden för överföringen, se tabellen nedan:

Leverantörer Överföringsunderlag Länk till integritetspolicy/DPA
ActiveCampaign (Google and Amazon as sub-processors)

SCC (2021/914/EU) + certified under EU-U.S. Data Privacy Framework

https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy
Sleeknote (Amazon og Google som underdatabehandlere) SCC (2021/914/EU) + certified under EU-U.S. Data Privacy Framework https://sleeknote.com/gdpr 
Google SCC (2021/914/EU) + certified under EU-U.S. Data Privacy Framework https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum
Microsoft SCC (2021/914/EU) + certified under EU-U.S. Data Privacy Framework https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA
AmazonSCC (2021/914/EU) + certificeret under EU-U.S. Data Privacy Framework SCC (2021/914/EU) + certified under EU-U.S. Data Privacy Framework https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/

8. Säkerhet

Vi har en intern IT-säkerhetspolicy med instruktioner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande av, eller tillgång till, personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas.

Vi lagrar kundinformation, information om återförsäljare och information om mottagare av nyhetsbrev i system till vilka åtkomstbegränsningar har upprättats och där vi har ingått databehandlingsavtal med den leverantör som behandlar informationen för vår räkning. Där ställs ett antal krav på den tekniska säkerhet som leverantören har byggt in i och runt systemet.

9. Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. För att utöva dessa rättigheter är det bara att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges överst i denna policy. Du kan också läsa mer om dina rättigheter i den danska dataskyddsmyndighetens vägledning om den registrerades rättigheter, du hittar dem på www.datatilsynet.dk.

9.1 Rätt till insyn (rätt till att ta del av information)

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter som vi behandlar om dig. Rätten till tillgång kan dock begränsas för att skydda andra personers personuppgifter eller affärshemligheter.

9.2 Rätt till rättelse (korrigering)

Du har rätt till att korrigera felaktiga uppgifter om dig.

9.3 Rätt till radering

I särskilda fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade före tidpunkten som vi under normala omständigheter raderar uppgifter.

9.4 Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt till begränsad behandlingen får vi i fortsättningen endast behandla uppgifterna – med undantag för lagring – med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda en annan fysisk eller juridisk person eller av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.

9.5 Rätt till att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan alltid invända mot att dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

9.6 Rätt att överföra uppgifter (dataportabilitet)

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format.

9.7 Rätt att återkalla ditt samtycke

Om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter, till exempel genom att ta emot våra nyhetsbrev, har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Du kan göra det genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges ovan i avsnitt 2.

Om du väljer att återkalla ditt samtycke kommer detta inte att påverka legaliteten i vår behandling av dina personuppgifter baserat på det samtycke du tidigare har gett oss fram till tidpunkten för återkallandet. Därför kommer ett återkallande av ditt samtycke endast att gälla för framtiden.

10. Uppdatering av denna integritetspolicy

Vi strävar ständigt efter att följa gällande lagstiftning, inklusive regler och principer för skydd av personuppgifter. Det kommer därför att vara nödvändigt att löpande uppdatera och ändra denna integritetspolicy. I händelse av betydande förändringar kommer vi att informera dig om detta på vår webbplats eller via e-post.

Senast uppdaterad i oktober 2023.

Corporate Wear

More than sportswear

Passion for shirts

Made to last

Hitta er färg

Välj mellan mer än 60
olika färger – det finns en
färg för er också

Tidlöst Corporate Wear

Corporate Wear med en klassisk
och tidlös design som har förfinats
sedan 1983

Gemensam identitet

Kläder som betonar en
gemensam identitet
och stärker

Inga kompromisser

Skapad för att kunna användas om
och om igen – behåller passformen
och färgen

Rapport om företagens sociala ansvar, jfr § 99a i den danska bokföringslagen. BCI cotton ID® ansvarsrapport 2022/2023. Läs här

keyboard_arrow_up