Sweatshirt | ekologisk | dam

No. 0683

kr 352,00 (kr 352,00 ekskl. moms)

Ekologisk sweatshirt i mjuk bomullskvalitet med skön borstad insida. Ribbade muddar i hals, ärmar och nederkant, samt snygga flatlocks ömmar. Sweatshirten är tillverkad i ekologisk...Visa mer

Hitta en återförsäljare

Ekologisk sweatshirt i mjuk bomullskvalitet med skön borstad insida. Ribbade muddar i hals, ärmar och nederkant, samt snygga flatlocks ömmar. Sweatshirten är tillverkad i ekologisk certifierad bomull enligt den strängaste ekologiska standarden – från råbomull till färdig produkt – med stor hänsyn till miljökraven. Sweatshirten har ingen nackmärkning, vilket möjliggör användning av egen logotyp.
 • Ekologisk sweatshirt i mjuk bomullskvalitet
 • I ekologisk certifierad bomull
 • Borstad insida, utan nackmärkning
OEKO-TEX® GMO free, appx 6, prod. class 1 OEKO-TEX® är din garanti för att kläderna inte innehåller skadliga ämnen. STANDARD 100 by OEKO-TEX® handlar om ekologiska produkter. Det betyder att du har en garanti för att det är fråga om ekologisk bomull och att den är GMO-fri. Det vill säga bomullen är tillverkad utan användning av genmodifiering och verifierad av tredjepartstestning.
GOTS Global Organic Textile Standard är känd som världens ledande standard för textilier som producerats av ekologiska fibrer. På ID® har vi valt att arbeta med den högsta nivån inom GOTS – Organic. Det innebär att det måste vara minst 95 % ekologiskt certifierad bomull i produkterna. Läs mer här
Composition
100% bomull, ekologisk
Storlek
XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL
BrandCode
ID®
g/m²
300
Fit
REGULAR
40 degree
Do not bleach
No tumble dry
Hang dry
Ironing 150
Chemical p
Vattenbaserat transfer

Denne transfer typ uppfyllar ISO 15797 kraven för industriell tvätt. Transfern är testad och godkännt som en slitstark transfer som lämpar sig för industritvätt. Den är särskilt bra för PRO Wear by ID®. Transfern är också långt mjukare och mera töjbar än andra transfer typer, varför den också lämpar sig för stretch och funktionelle plagg. Läs mer här

Related products

Error executing template "Designs/identity_v2/ecom/productlist/partials/item.cshtml"
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Transaction (Process ID 58) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryHasMoreRows(Boolean& moreRows)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryReadInternal(Boolean setTimeout, Boolean& more)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.Read()
  at Dynamicweb.Ecommerce.Products.DetailRepository.GetDefaultImage(String productId, String productVariantId, String productLanguageId, String detailType)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Products.DetailService.GetDefaultDetail(String productId, String productVariantId, String languageId, IList`1 details)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Products.DetailService.GetDefaultDetail(Product product)
  at Co3.ID.Dw.Models.Frontend.Ecommerce.IdentityProduct.get_ImagePrimary()
  at Co3.ID.Dw.Services.ProductService.GetVariantImages(IdentityProduct product, KeyValuePair`2 variantGroup)
  at Co3.ID.Dw.Models.Frontend.Ecommerce.IdentityProduct.GetVariantCombinationsPrimaryImages()
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_4b0a30cc38c445d98a0c785231158b0d.Execute() in D:\dynamicweb.net\Solutions\id.espresso4.dk-e5\Application\Files\Templates\Designs\identity_v2\ecom\productlist\partials\item.cshtml:line 71
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()
ClientConnectionId:e8d7305e-1641-49a7-8b94-385eecae22c0
Error Number:1205,State:45,Class:13

1 @inherits ViewModelTemplate< Co3.ID.Dw.Models.Frontend.Ecommerce.IdentityProduct > 2 @using Co3.Espresso.Base.Extensions 3 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Ecommerce 4 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements 5 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Handlebars 6 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Settings 7 @using Co3.Espresso.Website.Services 8 @using Co3.ID.Dw.Helpers 9 @using Co3.ID.Dw.Models.Frontend.Ecommerce 10 @using Co3.ID.Dw.Models.Frontend.Users 11 @using Dynamicweb.Rendering 12 @using Co3.ID.Dw.Services 13 @using Dynamicweb.Frontend 14 @using Dynamicweb.Security.UserManagement 15 @using RenderingService = Co3.Espresso.Website.Services.RenderingService 16 17 @{ 18 string productName = Model.Name; 19 string productNumber = Model.Number; 20 21 User currentUser = PageView.Current().User; 22 ShopType shopContext = SiteContext.CurrentSiteContext(); 23 bool isCustomerShop = (PageView.Current().Area.Item["IsCustomerShop"] != null && (bool)PageView.Current().Area.Item["IsCustomerShop"] == true); 24 string discountGroup = currentUser != null ? currentUser.GetCustomFieldValue< string >( "DiscountGroup" ) : string.Empty; 25 bool showPrices = !isCustomerShop || UserContext.Current.CustomerShop != null && UserContext.Current.CustomerShop.Settings.ShowPrices == true; 26 27 string hoverImage = string.Empty; 28 29 if (!isCustomerShop && Model.ListItemHoverImage != null) 30 { 31 hoverImage = Model.ListItemHoverImage.Medium; 32 } 33 } 34 35 <div class="e-block-link e-productlist-item js-e-block-link js-e-productlist-item js-e-productlist-item- p-1" data-product-id="@Model.Id" data-variant-id="@Model.VariantId" data-brand-code="@Model.BrandCode"> 36 37 <div class="productlist-brand-wrapper"> 38 @if ( Model.BrandCode == "SS" ) 39 { 40 @ImageService.Instance.GetSvgMarkup( "/Files/Images/products/Labels/SevenSeasByID.svg" ) 41 } 42 43 @if ( Model.BrandCode == "GEYSER" ) 44 { 45 @ImageService.Instance.GetSvgMarkup( "/Files/Images/products/Labels/GEYSER.svg" ) 46 } 47 48 @if ( Model.BrandCode == "PRO WEAR" ) 49 { 50 @ImageService.Instance.GetSvgMarkup( "/Files/Images/products/Labels/ProWearByID.svg" ) 51 } 52 </div> 53 54 <div class="productlist-label-container"> 55 @if ( Model.ProductLabels != null ) 56 { 57 foreach ( IdentityProductLabel label in Model.ProductLabels ) 58 { 59 <span class="productlist-label label-@label.ClassName ">@label.Text</span> 60 } 61 } 62 63 </div> 64 65 <div class="e-productlist-item-container"> 66 <div class="e-productlist-item-image-container"> 67 <a class="e-productlist-item-image-wrapper" href="@Model.Link"> 68 <img alt="@Model.Name" class="e-productlist-item-image js-e-productlist-item-image" src="@Model.ImagePrimary.Medium" data-base-image="@Model.ImagePrimary.Medium" data-hover-image="@hoverImage"> 69 </a> 70 71 @if (Model.VariantPrimaryImages != null && Model.VariantPrimaryImages.Any() ) 72 { 73 <div class="identity-variant-listitem-select-option-container d-none d-md-block"> 74 <div class="d-flex identity-variant-listitem-select-option-wrapper"> 75 76 @{ 77 int variantCount = Model.VariantPrimaryImages.Count; 78 int variantCountTake = variantCount <= 5 ? 5 : 4; 79 } 80 @foreach ( IdentityProductVariants variantImage in Model.VariantPrimaryImages.Take( variantCountTake ) ) 81 { 82 if (!string.IsNullOrEmpty(variantImage.Link) && variantImage.Image != null) 83 { 84 <span class="select-option-color-wrapper js-select-option-color-wrapper"> 85 <a href="@variantImage.Link"><span class="identity-variant-listitem-select-option-color js-identity-variant-listitem-select-option-color" style="background-image: url(@variantImage.Image.Small);" data-hover-image="@variantImage.Image.Medium"></span></a> 86 </span> 87 } 88 89 } 90 @if ( Model.VariantPrimaryImages.Count > 5 ) 91 { 92 string moreVariantText = string.Format( "+{0}", Model.VariantPrimaryImages.Count - 4 ); 93 <span class="select-option-color-wrapper bg-light variant-option-extra-count"> 94 <span class="identity-variant-listitem-select-option-color">@moreVariantText</span> 95 </span> 96 } 97 </div> 98 </div> 99 100 } 101 102 </div> 103 <div class="e-productlist-item-text-container small"> @* CSS ADD text-truncate *@ 104 <p class="e-productlist-item-name mb-0"> 105 <a href="@Model.Link" class="text-ellipsis"> 106 @Translate("eCom Product - Product Number - List - Text", "No.") @Model.Number 107 @productName 108 </a> 109 </p> 110 <div class="e-productlist-item-text mb-0"> 111 @if (shopContext == ShopType.B2B && string.IsNullOrEmpty(discountGroup) == false && Model.ListPrices != null && Model.ListPrices.Any()) 112 { 113 <p class="e-product-price mb-0 mt-0"> 114 115 @if (SiteContext.ShowPrices()) 116 { 117 <span class="d-block font-weight-bold"> 118 @Translate("Product Netto Price - Text", "Nettopris") 119 <span class="js-e-product-price"> 120 @Model.Price.Formatted 121 </span> 122 </span> 123 } 124 125 126 <span class="d-block text-muted id-product-details-list-price"> 127 @Translate("Product List Price - Text", "Listepris") 128 <span class="js-e-product-listprice"> 129 @PriceService.Instance.GetPrice(new PriceSettings() 130 { 131 Value = Model.ListPrices.FirstOrDefault()?.Amount 132 }) 133 </span> 134 </span> 135 </p> 136 } 137 @if (shopContext == ShopType.B2C || shopContext == ShopType.CustomerShop) 138 { 139 <p class="e-product-price mb-1 mt-0 @(SiteContext.ShowPrices() == false ? "hidden-price" : string.Empty)"> 140 <span class="e-productlist-item-price"> 141 <a href="@Model.Link"> 142 @Model.Price.Formatted 143 </a> 144 </span> 145 <small>(@(Model.PriceWithoutVat.Value > 0 && Model.PriceWithoutVat.Value.Equals(Model.Price.Value) == false ? Model.PriceWithoutVat.Formatted : string.Empty) @Translate("Ecom - Price without VAT - text", "ekskl. moms") )</small> 146 </p> 147 } 148 149 </div> 150 @if ( Model.VariantPrimaryImages != null && Model.VariantPrimaryImages.Any() ) { 151 152 int variantCount = Model.VariantPrimaryImages.Count; 153 154 if ( Model.VariantPrimaryImages.Count > 1 ) { 155 <div class="d-block d-md-none"> 156 <p class="p-0 m-0 font-weight-semibold"><small>+ @variantCount @Translate("Product List Colors - Text", "farver")</small></p> 157 </div> 158 } 159 } 160 </div> 161 @if (shopContext == ShopType.B2B || shopContext == ShopType.CustomerShop) 162 { 163 <form class="d-flex justify-content-end"> 164 <a class="btn btn-primary text-white mt-0 position-relative js-identity-productlist-get-variant-matrix-modal identity-productlist-get-variant-matrix-modal-btn"> 165 <span class="identity-productlist-get-variant-matrix-modal-text"> 166 @ImageService.Instance.GetSvgMarkup("/Files/Images/icons/outline/41-shopping/shopping-cart-add-2.svg") 167 </span> 168 </a> 169 </form> 170 171 <div class="e-loading-overlay e-productlist-loading-overlay js-e-matrix-loading-overlay"> 172 @RenderingService.Instance.PartialView( "_partials/loading-spinner.cshtml" ) 173 </div> 174 } 175 </div> 176 <code class="js-identity-product-data" hidden> 177 @{ 178 dynamic productImperssionClick = new 179 { 180 item_name = Model.Name, 181 item_id = Model.Id, 182 price = Model.Price.Value.ToJavaScript(), 183 item_brand = Model.BrandName, 184 item_category = Model.Category, 185 item_variant = Model.ColorVariantText 186 }; 187 @JsonService.Instance.ToJson(productImperssionClick) 188 } 189 </code> 190 </div> 191

Corporate Wear

More than sportswear

Passion for shirts

Made to last

Tidlöst Corporate Wear

Corporate Wear med en klassisk
och tidlös design som har förfinats
sedan 1983

Gemensam identitet

Kläder som betonar en
gemensam identitet
och stärker

Hitta er färg

Välj mellan mer än 60
olika färger – det finns en
färg för er också

Inga kompromisser

Skapad för att kunna användas om
och om igen – behåller passformen
och färgen

Rapport om företagens sociala ansvar, jfr § 99a i den danska bokföringslagen. BCI cotton ID® ansvarsrapport 2022/2023. Läs här

keyboard_arrow_up