close

Sport og fritid til mænd

Udforsk vores brede sortiment af herre beklædning til sport og fritid, som er udviklet til en aktiv livsstil. Sportstøj og fritidstøj er for mange mænd en basal del af deres garderobe.
Fra arbejde til træning eller gåture til løbeture. Et aktivt liv stiller krav til både komfort og funktionalitet. Det er de små detaljer, der gør forskellen. Netop derfor finder du her på siden tøj til mænd, der er designet med forskellige funktionelle genskaber, der matcher en aktiv livsstil. 

0 Produkter

Skal vi hjælpe med logotryk?

Effekten af Corporate Wear øges markant, når det bærer virksomhedens logo. Vi hjælper med påsætningen. Det er nemt, hurtigt og tidsbesparende.

Læs mere
Error executing template "Designs/identity_v2/ecom/productlist/partials/item.cshtml"
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Transaction (Process ID 55) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryHasMoreRows(Boolean& moreRows)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryReadInternal(Boolean setTimeout, Boolean& more)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.Read()
  at Dynamicweb.Ecommerce.Products.DetailRepository.GetDefaultImage(String productId, String productVariantId, String productLanguageId, String detailType)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Products.DetailService.GetDefaultDetail(String productId, String productVariantId, String languageId, IList`1 details)
  at Dynamicweb.Ecommerce.Products.DetailService.GetDefaultDetail(Product product)
  at Co3.ID.Dw.Models.Frontend.Ecommerce.IdentityProduct.get_ImagePrimary()
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_e881c1167d8f427e8c481e74bc9a8f08.Execute() in D:\dynamicweb.net\Solutions\id.espresso4.dk-e5\Application\Files\Templates\Designs\identity_v2\ecom\productlist\partials\item.cshtml:line 61
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()
ClientConnectionId:4d3eadc6-3299-452c-a225-a1f96fd74010
Error Number:1205,State:45,Class:13

1 @inherits ViewModelTemplate< Co3.ID.Dw.Models.Frontend.Ecommerce.IdentityProduct > 2 @using Co3.Espresso.Base.Extensions 3 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Ecommerce 4 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements 5 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Handlebars 6 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Settings 7 @using Co3.Espresso.Website.Services 8 @using Co3.ID.Dw.Helpers 9 @using Co3.ID.Dw.Models.Frontend.Ecommerce 10 @using Co3.ID.Dw.Models.Frontend.Users 11 @using Dynamicweb.Rendering 12 @using Co3.ID.Dw.Services 13 @using Dynamicweb.Frontend 14 @using Dynamicweb.Security.UserManagement 15 @using RenderingService = Co3.Espresso.Website.Services.RenderingService 16 17 @{ 18 string productName = Model.Name; 19 string productNumber = Model.Number; 20 21 User currentUser = PageView.Current().User; 22 ShopType shopContext = SiteContext.CurrentSiteContext(); 23 bool isCustomerShop = (PageView.Current().Area.Item["IsCustomerShop"] != null && (bool)PageView.Current().Area.Item["IsCustomerShop"] == true); 24 string discountGroup = currentUser != null ? currentUser.GetCustomFieldValue< string >( "DiscountGroup" ) : string.Empty; 25 bool showPrices = !isCustomerShop || UserContext.Current.CustomerShop != null && UserContext.Current.CustomerShop.Settings.ShowPrices == true; 26 27 string hoverImage = string.Empty; 28 29 if (!isCustomerShop && Model.ListItemHoverImage != null) 30 { 31 hoverImage = Model.ListItemHoverImage.Medium; 32 } 33 } 34 35 <div class="e-block-link e-productlist-item js-e-block-link js-e-productlist-item js-e-productlist-item- p-1" data-product-id="@Model.Id" data-variant-id="@Model.VariantId" data-brand-code="@Model.BrandCode"> 36 37 <div class="productlist-brand-wrapper"> 38 @if ( Model.BrandCode == "SS" ) 39 { 40 @ImageService.Instance.GetSvgMarkup( "/Files/Images/products/Labels/SevenSeasByID.svg" ) 41 } 42 43 @if ( Model.BrandCode == "GEYSER" ) 44 { 45 @ImageService.Instance.GetSvgMarkup( "/Files/Images/products/Labels/GEYSER.svg" ) 46 } 47 48 @if ( Model.BrandCode == "PRO WEAR" ) 49 { 50 @ImageService.Instance.GetSvgMarkup( "/Files/Images/products/Labels/ProWearByID.svg" ) 51 } 52 </div> 53 54 <div class="productlist-label-container"> 55 @if ( Model.ProductLabels != null ) 56 { 57 foreach ( IdentityProductLabel label in Model.ProductLabels ) 58 { 59 <span class="productlist-label label-@label.ClassName ">@label.Text</span> 60 } 61 } 62 63 </div> 64 65 <div class="e-productlist-item-container"> 66 <div class="e-productlist-item-image-container"> 67 <a class="e-productlist-item-image-wrapper" href="@Model.Link"> 68 <img alt="@Model.Name" class="e-productlist-item-image js-e-productlist-item-image" src="@Model.ImagePrimary.Medium" data-base-image="@Model.ImagePrimary.Medium" data-hover-image="@hoverImage"> 69 </a> 70 71 @if (Model.VariantPrimaryImages != null && Model.VariantPrimaryImages.Any() ) 72 { 73 <div class="identity-variant-listitem-select-option-container d-none d-md-block"> 74 <div class="d-flex identity-variant-listitem-select-option-wrapper"> 75 76 @{ 77 int variantCount = Model.VariantPrimaryImages.Count; 78 int variantCountTake = variantCount <= 5 ? 5 : 4; 79 } 80 @foreach ( IdentityProductVariants variantImage in Model.VariantPrimaryImages.Take( variantCountTake ) ) 81 { 82 if (!string.IsNullOrEmpty(variantImage.Link) && variantImage.Image != null) 83 { 84 <span class="select-option-color-wrapper js-select-option-color-wrapper"> 85 <a href="@variantImage.Link"><span class="identity-variant-listitem-select-option-color js-identity-variant-listitem-select-option-color" style="background-image: url(@variantImage.Image.Small);" data-hover-image="@variantImage.Image.Medium"></span></a> 86 </span> 87 } 88 89 } 90 @if ( Model.VariantPrimaryImages.Count > 5 ) 91 { 92 string moreVariantText = string.Format( "+{0}", Model.VariantPrimaryImages.Count - 4 ); 93 <span class="select-option-color-wrapper bg-light variant-option-extra-count"> 94 <span class="identity-variant-listitem-select-option-color">@moreVariantText</span> 95 </span> 96 } 97 </div> 98 </div> 99 100 } 101 102 </div> 103 <div class="e-productlist-item-text-container small"> @* CSS ADD text-truncate *@ 104 <p class="e-productlist-item-name mb-0"> 105 <a href="@Model.Link" class="text-ellipsis"> 106 @Translate("eCom Product - Product Number - List - Text", "No.") @Model.Number 107 @productName 108 </a> 109 </p> 110 <div class="e-productlist-item-text mb-0"> 111 @if (shopContext == ShopType.B2B && string.IsNullOrEmpty(discountGroup) == false && Model.ListPrices != null && Model.ListPrices.Any()) 112 { 113 <p class="e-product-price mb-0 mt-0"> 114 115 @if (SiteContext.ShowPrices()) 116 { 117 <span class="d-block font-weight-bold"> 118 @Translate("Product Netto Price - Text", "Nettopris") 119 <span class="js-e-product-price"> 120 @Model.Price.Formatted 121 </span> 122 </span> 123 } 124 125 126 <span class="d-block text-muted id-product-details-list-price"> 127 @Translate("Product List Price - Text", "Listepris") 128 <span class="js-e-product-listprice"> 129 @PriceService.Instance.GetPrice(new PriceSettings() 130 { 131 Value = Model.ListPrices.FirstOrDefault()?.Amount 132 }) 133 </span> 134 </span> 135 </p> 136 } 137 @if (shopContext == ShopType.B2C || shopContext == ShopType.CustomerShop) 138 { 139 <p class="e-product-price mb-1 mt-0 @(SiteContext.ShowPrices() == false ? "hidden-price" : string.Empty)"> 140 <span class="e-productlist-item-price"> 141 <a href="@Model.Link"> 142 @Model.Price.Formatted 143 </a> 144 </span> 145 <small>(@(Model.PriceWithoutVat.Value > 0 && Model.PriceWithoutVat.Value.Equals(Model.Price.Value) == false ? Model.PriceWithoutVat.Formatted : string.Empty) @Translate("Ecom - Price without VAT - text", "ekskl. moms") )</small> 146 </p> 147 } 148 149 </div> 150 @if ( Model.VariantPrimaryImages != null && Model.VariantPrimaryImages.Any() ) { 151 152 int variantCount = Model.VariantPrimaryImages.Count; 153 154 if ( Model.VariantPrimaryImages.Count > 1 ) { 155 <div class="d-block d-md-none"> 156 <p class="p-0 m-0 font-weight-semibold"><small>+ @variantCount @Translate("Product List Colors - Text", "farver")</small></p> 157 </div> 158 } 159 } 160 </div> 161 @if (shopContext == ShopType.B2B || shopContext == ShopType.CustomerShop) 162 { 163 <form class="d-flex justify-content-end"> 164 <a class="btn btn-primary text-white mt-0 position-relative js-identity-productlist-get-variant-matrix-modal identity-productlist-get-variant-matrix-modal-btn"> 165 <span class="identity-productlist-get-variant-matrix-modal-text"> 166 @ImageService.Instance.GetSvgMarkup("/Files/Images/icons/outline/41-shopping/shopping-cart-add-2.svg") 167 </span> 168 </a> 169 </form> 170 171 <div class="e-loading-overlay e-productlist-loading-overlay js-e-matrix-loading-overlay"> 172 @RenderingService.Instance.PartialView( "_partials/loading-spinner.cshtml" ) 173 </div> 174 } 175 </div> 176 <code class="js-identity-product-data" hidden> 177 @{ 178 dynamic productImperssionClick = new 179 { 180 name = Model.Name, 181 id = Model.Id, 182 price = Model.Price.Value.ToJavaScript(), 183 brand = Model.BrandName, 184 category = Model.Category, 185 variant = Model.ColorVariantText 186 }; 187 @JsonService.Instance.ToJson(productImperssionClick) 188 } 189 </code> 190 </div> 191

Bliv klædt på til sport og fritid

I vores sortiment af sport- og fritidsbeklædning til mænd vil du møde forskellige afskygninger af sportstøj, løbetøj og fritidstøj.
Vores sport- og fritidstøj er beregnet til at blive brugt og har alle særlige funktioner, egenskaber og features. Find f.eks. en svedtransporterende t-shirt til mænd eller udforsk vores udvalg af Seamless beklædning.
I sortimentet finder du quiltede jakker og quiltede veste, der kan modstå vind og vejr. Du finder shorts, polo t-shirts, sweatshirts og hoodies mm. Alt sammen designet med særlige funktionelle egenskaber velegnet til at dyrke motion i fitnesscenteret, derhjemme eller udenfor.
På siden her finder du også accessoires til sport og fritid. Helt uundværligt er f.eks. vores Sportstaske, som har et stort hovedrum og en aftagelig skulderrem. Tasken fås i blå og sort.
Er du mere til en rygsæk, så er vores Ripstop backpack et godt bud, det er en rygsæk i et smart og slidstærkt materiale. Den fås i tre smarte farver.
Blandt vores tilbehør finder du selvfølgelig også huer, kasketter og halsedisser til de lidt køligere dage.
Uanset om du leder efter en svedtransportende sport t-shirt, andet svedabsorberende sportstøj, f.eks. langærmede t-shirts til sport. Eller om du er på udkig efter sport shorts med lommer, en løbevest med refleks, outdoor tøj eller friluftstøj, så finder du det her på siden.
Vi forhandler sport- og fritidstøj i mange størrelser. Vores størrelser går fra XS til 6XL.

GEYSER by ID® til sport og fritid

Gå på opdagelse i vores sportsunivers og oplev funktionelle styles fra GEYSER by ID®, der er udviklet til en aktiv livsstil. GEYSER by ID® er meget mere end bare sportswear, GEYSER by ID® laver kvalitets Active Wear til mænd og kvinder. Lige meget hvad dagen byder, klæder GEYSER by ID® dig komfortabelt, praktisk og smart på i tøj, der er skabt til at blive brugt igen og igen.

GEYSER by ID® | Løbetøj

Bliv klædt på til løb fra top til tå med herre løbetøj fra GEYSER by ID®.
I sortimentet finder du både løbet-shirts til herrer, løbejakker og løbeveste. Du vil møde løbetights med lynlås i benene, knælange tights. Alle udviklet med særlige funktionelle egenskaber og features. Vi har både produkter, der er åndbare, hurtigtørrende, svedtransporterende, vandafvisende og vindtætte.
I sortimentet har vi også tilbehør til løb. Vi har f.eks. vores Active running socks, som er anatomisk korrekte og højre/venstre-strikkede for et bedre fit. Strømperne fås i sort eller hvid fra størrelse 35-46.
Desuden har vi en gul løbevest i åndbar kvalitet med en vind- og vandafvisende frontside samt refleksstriber for større synlighed.

Corporate wear

More than sportswear

Passion for shirts

Made to last

Tidløst Corporate Wear

Corporate Wear med et klassisk
og tidløst design forfinet
siden 1983

Fælles identitet

Tøj der understreger en fælles
identitet og styrker
fællesskabet

Find jeres farve

Vælg mellem mere end 60+
farver - der er også en
farve til jer

Ingen kompromiser

Skabt til at kunne bruges igen
og igen - holder pasform
og farve

Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a". BCI cotton ID® Ansvarlighedsrapport 2022/2023. Se her

keyboard_arrow_up